Kapper

 

 

 
 
 
 
verzorging 3.jpg

verzorging 3.jpg

Almond Tree Flowers

Almond Tree Flowers

verzorging2.jpg

verzorging2.jpg

kine21.jpg

kine21.jpg

kine4.jpg

kine4.jpg

kine.jpg

kine.jpg

ergo4.jpg

ergo4.jpg

ergo2.jpg

ergo2.jpg

ergo5.jpg

ergo5.jpg

bloem.jpg

bloem.jpg

animatie1.jpg

animatie1.jpg

animatie5.jpg

animatie5.jpg

Verzorging van ouderen is een roeping. Het gaat al lang niet meer om pleisters en verbanden aan te leggen op wonden of was en plas te doen bij de ouderen. Verplegen en verzorgen is bewerkstelligen dat de bewoners de beste zorg krijgen in elke betekenis van het woord. Zorgen voor bejaarden is begrijpen waar je moet helpen en waar je moet stimuleren, begrijpen wanneer je moet handelen en wanneer je moet nadenken samen met hen voor wie je zal zorgen om hen enkel het juiste te bieden. Verzorgen is je ten allen tijden empathisch opstellen tegenover de ouderen die jou vertrouwd met zijn welzijn.

Fysiotherapie of kinesitherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens.

Patiënten met klachten over tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën, geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.

Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de ouderen.

Ergotherapie, voor velen niet echt bekend, voor anderen een hulp dat meer dan welkom was toen ze het nodig hadden.

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben opgelopen.

De term ergotherapie is afkomstig van het Griekse "ergon" wat handeling, werk of daad betekent. Vroeger was ergotherapie bekend als arbeidstherapie, maar deze term is verouderd.

Kenmerkend voor ergotherapie is de kijk op zowel de persoon, de omgeving, als de activiteit. Aan de hand van een kennismakingsgesprek bepalen ergotherapeut en oudere samen de belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten.

Animatie is het meegaan in gebeurtenissen, begeleiden van passiviteiten en activiteiten binnen de mogelijkheden van ons woon-zorgcentrum. Deze zijn gericht op het totale welzijn en in het  bijzonder op het respect en de waardigheid van elke bewoner. De initiatieven en activiteiten sluiten aan op het dagelijkse leven van de bewoners en zijn dus gericht op de persoonlijke levensbehoeften.

Animatie wil zich richten tot alle bewoners met hun familie en vrienden om samen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Het is de bedoeling van de animatie om de bewoner te leren kennen in al zijn facetten (integrale benadering).

De animatiedienst maakt een animatiedossier op na enkele gesprekken dat wordt aangevuld naarmate we de bewoner beter leren kennen.